หลังคาห้าห่วง ลอนเล็ก

สวย ปลอดภัย ไม่มีแร่ใยหิน ลงตัวทุกมุมมอง เข้ากับบ้านดีไซน์ร่วมสมัย ไม่แตกง่าย ทนทุกสภาพอากาศไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน ซึ่งเป็นสาเหตุโรคมะเร็งและโรคปอด