ชื่อร้าน ที่อยู่ จังหวัด เบอร์โทร เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านร้านตันติพงษ์ เคหะภัณฑ์ ที่อยู่

เลขที่ 633    ถนน สิงหไคล    ตำบล เวียง    อำเภอ เมืองเชียงราย    เชียงราย    57000    

จังหวัดเชียงราย เบอร์โทร0-5371-3662 เบอร์แฟกซ์ 0-5371-1767
ชื่อร้านบริษัท ไผทเทพ จำกัด ที่อยู่

เลขที่ 2 หมู่ที่ 11        ตำบล เวียงชัย    อำเภอ เวียงชัย    เชียงราย    57210    

จังหวัดเชียงราย เบอร์โทร0-5366-2941-4 เบอร์แฟกซ์ 0-5366-3234
ชื่อร้านหจก. หาญเจริญซีเมนต์ ที่อยู่

เลขที่ 102 หมู่ที่ 3   ตำบล ป่าซาง    อำเภอ แม่จัน    เชียงราย    57110   

จังหวัดเชียงราย เบอร์โทร0-5377-1583 เบอร์แฟกซ์0-5366-0593
ชื่อร้านหจก. เมืองเทิงก่อสร้าง ที่อยู่

เลขที่ 149 หมู่ที่ 1        ตำบล เวียง    อำเภอ เทิง    เชียงราย    57160    

จังหวัดเชียงราย เบอร์โทร0-5379-5300 เบอร์แฟกซ์0-5379-5301
ชื่อร้านร้านหมู่เฮา ที่อยู่

เลขที่ 396 หมู่ที่ 2    ถนน พหลโยธิน    ตำบล เมืองพาน    อำเภอ พาน  เชียงราย    57120

จังหวัดเชียงราย เบอร์โทร0-5372-1084 เบอร์แฟกซ์0-5372-3178
ชื่อร้านบริษัท เชียงใหม่ ต.เคหะภัณฑ์ (2002) จำกัด ที่อยู่

เลขที่ 123 หมู่ที่ 11       ตำบล หนองควาย    อำเภอ หางดง  เชียงใหม่    50230

จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทร0-5344-1425-6 เบอร์แฟกซ์0-5344-1071
ชื่อร้านบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด(สาขาเชียงราย) ที่อยู่

เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 13        ตำบล สันทราย    อำเภอ เมืองเชียงราย    เชียงราย    57000 

จังหวัดเชียงราย เบอร์โทร เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านหจก. อัญชลีเคหะภัณฑ์ (2008) ที่อยู่

เลขที่ 479 หมู่ที่ 1        ตำบล แม่สาย    อำเภอ แม่สาย    เชียงราย    57130 

 

จังหวัดเชียงราย เบอร์โทร0-5364-4420-1 เบอร์แฟกซ์ 0-5364-4560
ชื่อร้านห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี โปร ที่อยู่

เลขที่ 138/1 หมู่ที่ 9        ตำบล ป่าซาง    อำเภอ แม่จัน    เชียงราย    57100   

จังหวัดเชียงราย เบอร์โทร0-5366-0198-9 เบอร์แฟกซ์0-5366-0199
ชื่อร้านห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระภัณฑ์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต ที่อยู่

เลขที่ 174 หมู่ที่ 1        ตำบล แม่สาย    อำเภอ แม่สาย    เชียงราย    57130    

จังหวัดเชียงราย เบอร์โทร0-5364-4343 เบอร์แฟกซ์ 0-5364-4537
ชื่อร้านร้านป่าแดดซีเมนต์บล็อก ที่อยู่

เลขที่ 130 หมู่ที่ 1    ถนน พาน-ป่าแดด    ตำบล ป่าแดด    อำเภอ ป่าแดด    เชียงราย    57190   

จังหวัดเชียงราย เบอร์โทร0-5365-4364 เบอร์แฟกซ์0-5376-1099
ชื่อร้านบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)สาขาเวียงกุมกาม ที่อยู่

เลขที่ 99/3 หมู่ที่ 11        ตำบล ท่าวังตาล    อำเภอ สารภี    เชียงใหม่    50140

จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทร 0-5312-4555-67 เบอร์แฟกซ์ 0-5312-4555-67
ชื่อร้านบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด(สาขาเชียงใหม่) ที่อยู่

เลขที่ 111 หมู่ที่ 1        ตำบล ไชยสถาน    อำเภอ สารภี    เชียงใหม่    50140

จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทร 0-5200-1200 เบอร์แฟกซ์ 0-5200-1201
ชื่อร้านบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด(สาขาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต) ที่อยู่

เลขที่ 201 หมู่ที่ 7        ตำบล สุเทพ    อำเภอ เมืองเชียงใหม่    เชียงใหม่    50200      

จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทร เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านหจก. ตั้งเล่งเฮง ที่อยู่

เลขที่ 29/1    ถนน วังสิงห์คำ    ตำบล ช้างม่อย    อำเภอ เมือง    เชียงใหม่    50000

จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทร0-5324-8080 เบอร์แฟกซ์0-5324-1803
ชื่อร้านบริษัท แอล.วี.อลูมิเนียม จำกัด ที่อยู่

เลขที่ 14/13-16 หมู่ที่ 6    ตำบล แม่เหียะ    อำเภอ เมืองเชียงใหม่  เชียงใหม่    50100

จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทร0-5327-4582 เบอร์แฟกซ์ 0-5380-4595
ชื่อร้านบริษัท โฮมมอลล์ จำกัด ที่อยู่

เลขที่ 333 หมู่ที่ 6   ถนน วงแหวนรอบนอก ก.ม 27   ตำบล หนองจ๊อม   อำเภอ สันทราย  เชียงใหม่    50210

จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทร 0-5301-4888 เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านหจก. เชียงใหม่หลีเฮง ที่อยู่

เลขที่ 305-307    ถนน เจริญเมือง    ตำบล วัดเกตุ    อำเภอ เมือง  เชียงใหม่    50000

จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทร0-5324-1478-80 เบอร์แฟกซ์ 0-5324-2368
ชื่อร้านบริษัท เลิศวสิน (2002) จำกัด ที่อยู่

เลขที่ 131/1 หมู่ที่ 4        ตำบล หนองป่าครั่ง    อำเภอ เมือง เชียงใหม่    50000

จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทร0-5324-7871-5 เบอร์แฟกซ์ 0-5324-7870
ชื่อร้าน หจก. ฒิลาค้าวัสดุก่อสร้าง ที่อยู่

เลขที่ 72 หมู่ที่ 3        ตำบล เวียง    อำเภอ ฝาง  เชียงใหม่    50110

จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทร0-5345-1324 0-5338-2758 เบอร์แฟกซ์ 0-5345-2051