ชื่อร้าน ที่อยู่ จังหวัด เบอร์โทร เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านบริษัท ซี.เอส.อินเตอร์เทค จำกัด ที่อยู่

เลขที่ 55 หมู่ที่ 5     ตำบล บ้านเกาะ    อำเภอ เมืองนครราชสีมา    นครราชสีมา    30000    

จังหวัดนครราชสีมา เบอร์โทร0-4424-8196 เบอร์แฟกซ์0-4495-6197
ชื่อร้านหจก. มงคลไฟเบอร์ซีเมนต์ ที่อยู่

เลขที่ 2782    ถนน มิตรภาพ    ตำบล ในเมือง    อำเภอ เมืองนครราชสีมา    นครราชสีมา    30000    

จังหวัดนครราชสีมา เบอร์โทร0-4421-3531 เบอร์แฟกซ์ 0-4435-1004
ชื่อร้านบจก. บุญชูบัวใหญ่โฮมเซ็นเตอร์ ที่อยู่

เลขที่ 297    ถนน ทางหลวง 202    ตำบล บัวใหญ่    อำเภอ บัวใหญ่    นครราชสีมา    30120    

จังหวัดนครราชสีมา เบอร์โทร0-4446-1263 เบอร์แฟกซ์ 0-4491-3538
ชื่อร้านหจก. วงษ์สินไทย ที่อยู่

เลขที่ 201-201/1 หมู่ที่ 2        ตำบล บ้านเกาะ    อำเภอ เมืองนครราชสีมา    นครราชสีมา    30000   

จังหวัดนครราชสีมา เบอร์โทร 0-4427-6146-7 เบอร์แฟกซ์0-4429-6585
ชื่อร้านบริษัท บ้านใหม่อุดม ค้าไม้ จำกัด ที่อยู่

เลขที่ 222 หมู่ที่ 2      ตำบล บ้านใหม่    อำเภอ หนองบุญมาก    นครราชสีมา    30410     

จังหวัดนครราชสีมา เบอร์โทร08-1940-5445 เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านหจก. เสริมสินวาณิชย์โชคชัย ที่อยู่

เลขที่ 360 หมู่ที่ 1    ถนน ราชสีมา - โชคชัย    ตำบล โชคชัย    อำเภอ โชคชัย    นครราชสีมา    30190    

จังหวัดนครราชสีมา เบอร์โทร0-4449-1303 เบอร์แฟกซ์0-4449-1262
ชื่อร้านหจก. สีมานครวัสดุ ที่อยู่

เลขที่ 60 หมู่ที่ 3        ตำบล หนองจะบก    อำเภอ เมือง    นครราชสีมา    30000    

จังหวัดนครราชสีมา เบอร์โทร0-4435-7346 เบอร์แฟกซ์0-4435-7965
ชื่อร้านหจก. ตั้งย่งง้วนก่อสร้าง ที่อยู่

เลขที่ 246/6-7 หมู่ที่ 2        ตำบล ด่านขุนทด    อำเภอ ด่านขุนทด    นครราชสีมา    30210    

จังหวัดนครราชสีมา เบอร์โทร0-4438-9324 เบอร์แฟกซ์ 0-4438-9324
ชื่อร้านร้าน อัครบุตร ที่อยู่

เลขที่ 159 หมู่ที่ 3        ตำบล ช้างทอง    อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ    นครราชสีมา    30230    

จังหวัดนครราชสีมา เบอร์โทร0-4424-9688 เบอร์แฟกซ์0-4421-2320
ชื่อร้านร้าน ก่อศิลป์ สาขาโคกสูง ที่อยู่

เลขที่ 227 หมู่ที่ 1    ถนน สุรนารายณ์    ตำบล โคกสูง    อำเภอ เมือง    นครราชสีมา    30000      

จังหวัดนครราชสีมา เบอร์โทร0-4429-4587 เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านบริษัท ป.ภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง จำกัด ที่อยู่

เลขที่ 463 หมู่ที่ 10    ถนน มิตรภาพ    ตำบล โคกกรวด    อำเภอ เมือง    นครราชสีมา    30000    

จังหวัดนครราชสีมา เบอร์โทร0-4446-6137-8 เบอร์แฟกซ์0-4446-6137
ชื่อร้านหจก. เหรียญชัยซีเมนต์บล๊อก ที่อยู่

เลขที่ 32 หมู่ที่ 1    ถนน ราชสีมา-โชคชัย    ตำบล หนองบัวศาลา    อำเภอ เมือง    นครราชสีมา    30000    

จังหวัดนครราชสีมา เบอร์โทร0-4421-8775 เบอร์แฟกซ์0-4433-4225
ชื่อร้านหจก. อมรพาณิชย์ราชสีมา ที่อยู่

เลขที่ 102/6-7 หมู่ที่ 15    ถนน เจนจบทิศ    ตำบล ประทาย    อำเภอ ประทาย    นครราชสีมา    30180    

จังหวัดนครราชสีมา เบอร์โทร0-4447-9125-6 เบอร์แฟกซ์0-4447-9126
ชื่อร้านหจก. ก่อศิลป์ คอนสตรัคชั่น ที่อยู่

เลขที่ 61 หมู่ที่ 5       ตำบล ดอนหวาย    อำเภอ โนนสูง    นครราชสีมา    30160    

จังหวัดนครราชสีมา เบอร์โทร0-4433-2308 เบอร์แฟกซ์0-4437-9458
ชื่อร้านหจก. โคกกรวดค้าไม้ ที่อยู่

เลขที่ 111 หมู่ที่ 3  ตำบล โคกกรวด    อำเภอ เมือง    นครราชสีมา    30280    

จังหวัดนครราชสีมา เบอร์โทร0-4439-5261 เบอร์แฟกซ์ 0-4429-1533
ชื่อร้านร้าน เสรีค้าไม้ ที่อยู่

เลขที่ 150 หมู่ที่ 9    ถนน ชุมพวง-ทางพาด    ตำบล ชุมพวง    อำเภอ ชุมพวง    นครราชสีมา    30270    

จังหวัดนครราชสีมา เบอร์โทร0-4447-7260 เบอร์แฟกซ์0-4448-7344
ชื่อร้านร้าน เหล่ารุ่งเรืองเคหะภัณฑ์ ที่อยู่

เลขที่ 91 หมู่ที่ 16   ตำบล ประทาย    อำเภอ ประทาย    นครราชสีมา    30180    

จังหวัดนครราชสีมา เบอร์โทร0-4447-9062 เบอร์แฟกซ์0-4447-9062
ชื่อร้านหจก. เอกชัยเมืองคงค้าวัสดุ ที่อยู่

เลขที่ 1 หมู่ที่ 8     ตำบล เมืองคง    อำเภอ คง    นครราชสีมา    30260    

จังหวัดนครราชสีมา เบอร์โทร0-4445-9150 เบอร์แฟกซ์ 0-4445-9149
ชื่อร้านหจก. วังหินค้าไม้ ที่อยู่

เลขที่ 326-328 หมู่ที่ 8    .    ตำบล ในเมือง    อำเภอ พิมาย    นครราชสีมา    30110   

จังหวัดนครราชสีมา เบอร์โทร 0-4420-0189 เบอร์แฟกซ์0-4420-0190
ชื่อร้านร้าน ประภารุ่งเรือง ที่อยู่

เลขที่ 143 หมู่ที่ 15    ถนน เจนจบทิศ    ตำบล โนนแดง    อำเภอ โนนแดง    นครราชสีมา    30360    

จังหวัดนครราชสีมา เบอร์โทร0-4447-5142 เบอร์แฟกซ์0-4447-5140