ชื่อร้าน ที่อยู่ จังหวัด เบอร์โทร เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด(สาขาฉะเชิงเทรา) ที่อยู่

เลขที่ 99 หมู่ที่ 2        ตำบล โสธร    อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา    ฉะเชิงเทรา    24000        
    

 

จังหวัดฉะเชิงเทรา เบอร์โทร เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านบริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาอรัญประเทศ ที่อยู่

เลขที่ 52 หมู่ 7        ตำบล บ้านใหม่หนองไทร    อำเภอ อรัญประเทศ    สระแก้ว    27120        

จังหวัดสระแก้ว เบอร์โทร เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านบริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาบ่อวิน ที่อยู่

เลขที่ 333/143 หมู่ที่ 3        ตำบล บ่อวิน    อำเภอ ศรีราชา    ชลบุรี    20230

จังหวัดชลบุรี เบอร์โทร 0-3811-0900 เบอร์แฟกซ์ 0-3811-9188
ชื่อร้านบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาระยอง) ที่อยู่

เลขที่ 999/9 หมู่ที่ 1        ตำบล เชิงเนิน    อำเภอ เมืองระยอง    ระยอง    21000    

จังหวัดระยอง เบอร์โทร เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาพัทยาใต้) ที่อยู่

เลขที่ 80/3 หมู่ที่ 12        ตำบล หนองปรือ    อำเภอ บางละมุง    ชลบุรี    20150 

จังหวัดชลบุรี เบอร์โทร 08-6979-2332 เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาพัทยา) ที่อยู่

เลขที่ 565/66 หมู่ที่ 10        ตำบล หนองปรือ    อำเภอ บางละมุง    ชลบุรี    20150 

จังหวัดชลบุรี เบอร์โทร 0-3837-4911 เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด(สาขาจันทบุรี) ที่อยู่

เลขที่ 999 หมู่ที่ 2        ตำบล ท่าช้าง    อำเภอ เมืองจันทบุรี    จันทบุรี    22000

จังหวัดจันทบุรี เบอร์โทร 0-3960-0100 เบอร์แฟกซ์0-3960-0101
ชื่อร้านบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด(สาขาชลบุรี) ที่อยู่

เลขที่ 413/81 หมู่ที่ 5        ตำบล บ้านสวน    อำเภอ เมืองชลบุรี    ชลบุรี    20000       

จังหวัดชลบุรี เบอร์โทร เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด(สาขาชลบุรี) ที่อยู่

เลขที่ 413/81 หมู่ที่ 5        ตำบล บ้านสวน    อำเภอ เมืองชลบุรี    ชลบุรี    20000       

จังหวัดชัยนาท เบอร์โทร เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด(สาขาศรีราชา) ที่อยู่

เลขที่ 92/10 หมู่ที่ 10        ตำบล หนองขาม    อำเภอ ศรีราชา    ชลบุรี    20230 

จังหวัดชลบุรี เบอร์โทร เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)สาขาชลบุรี ที่อยู่

เลขที่ 25/74 หมู่ที่ 3        ตำบล บ้านสวน    อำเภอ เมืองชลบุรี    จังหวัด ชลบุรี    20000

จังหวัดชลบุรี เบอร์โทร 0-3819-2123 เบอร์แฟกซ์0-3819-2129
ชื่อร้านบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง ที่อยู่

เลขที่ 137 หมู่ที่ 4        ตำบล ทับมา    อำเภอ เมือง    จังหวัด ระยอง    21000

จังหวัดระยอง เบอร์โทร 0-3868-8618 เบอร์แฟกซ์ 0-3892-8200
ชื่อร้านบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)สาขาจันทบุรี ที่อยู่

เลขที่ 83 หมู่ที่ 6        ตำบล เขาวัว    อำเภอ ท่าใหม่    จันทบุรี    22120        

จังหวัดจันทบุรี เบอร์โทร เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) สาขาตราด ที่อยู่

เลขที่ 62/26 หมู่ที่ 5        ตำบล วังกระแจะ    อำเภอ เมืองตราด    ตราด    23000

จังหวัดตราด เบอร์โทร เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านบริษัท โชควัฒนา โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด ที่อยู่

เลขที่ 253 หมู่ที่ 3  ตำบล เขาฉกรรจ์    อำเภอ เขาฉกรรจ์    สระแก้ว    27000

จังหวัดสระแก้ว เบอร์โทร0-3751-1329 เบอร์แฟกซ์ 0-3751-1036
ชื่อร้านหจก. โชควัฒนาซีเมนต์ ที่อยู่

เลขที่ 253 หมู่ที่ 3   ตำบล เขาฉกรรจ์    อำเภอ เขาฉกรรจ์    สระแก้ว    27000

จังหวัดสระแก้ว เบอร์โทร 0-3751-1329 เบอร์แฟกซ์ 0-3724-7406
ชื่อร้านหจก. ชุติมาการโยธา ที่อยู่

เลขที่ 278/2 หมู่ที่ 7    ตำบล คลองหาด    อำเภอ คลองหาด    สระแก้ว    27260

จังหวัดสระแก้ว เบอร์โทร 0-3751-2210 เบอร์แฟกซ์0-3744-5107
ชื่อร้านร้าน ยอดเยี่ยมวัสดุ ที่อยู่

เลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ตำบล ตาพระยา    อำเภอ ตาพระยา    สระแก้ว    27180

จังหวัดสระแก้ว เบอร์โทร0-3726-9087 เบอร์แฟกซ์0-3751-0056
ชื่อร้านหจก. โชคพานิชวัสดุก่อสร้าง ที่อยู่

เลขที่ 109/5 หมู่ที่ 1    ถนน จันทบุรี-สระแก้ว    ตำบล วังน้ำเย็น    อำเภอ วังน้ำเย็น    สระแก้ว    27210

จังหวัดสระแก้ว เบอร์โทร 0-3725-1199 เบอร์แฟกซ์ 0-3725-1946
ชื่อร้านบริษัท โรงเลื่อยจักรวนากิจ จำกัด ที่อยู่

เลขที่ 43    ถนน ธนะวิถี    ตำบล อรัญประเทศ    อำเภอ อรัญประเทศ    สระแก้ว    27120

จังหวัดสระแก้ว เบอร์โทร 0-3723-1043 เบอร์แฟกซ์0-3723-1043