ชื่อร้าน ที่อยู่ จังหวัด เบอร์โทร เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)สาขาราชบุรี ที่อยู่

เลขที่ 280 หมู่ที่ 2        ตำบล เจดีย์หัก    อำเภอ เมืองราชบุรี    จังหวัด ราชบุรี    70000

จังหวัดราชบุรี เบอร์โทร 0-3232-2393 เบอร์แฟกซ์ 0-3232-8799
ชื่อร้านบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)สาขาปราณบุรี ที่อยู่

เลขที่ 1441 หมู่ที่ 2        ตำบล วังก์พง    อำเภอ ปราณบุรี    ประจวบคีรีขันธ์    77120    

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เบอร์โทร09-3327-3408 เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด(สาขาชะอำ) ที่อยู่

เลขที่ 829        ตำบล ชะอำ    อำเภอ ชะอำ    เพชรบุรี    76120    

จังหวัดเพชรบุรี เบอร์โทร0-3289-0300 เบอร์แฟกซ์0-3289-0301
ชื่อร้านบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด(สาขากาญจนบุรี) ที่อยู่

เลขที่ 111 หมู่ที่ 9        ตำบล ปากแพรก    อำเภอ เมืองกาญจนบุรี    กาญจนบุรี    71000        

จังหวัดกาญจนบุรี เบอร์โทร เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านบริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาแม่สอด ที่อยู่

เลขที่ 1108 หมู่ที่ 1        ตำบล ท่าสายลวด    อำเภอ แม่สอด    ตาก    63110

จังหวัดตาก เบอร์โทร 0-2832-1000#8719 เบอร์แฟกซ์ 0-2550-0365
ชื่อร้านบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด(สาขาตาก) ที่อยู่

เลขที่ 234 หมู่ที่ 1        ตำบล แม่ท้อ    อำเภอ เมืองตาก    ตาก    63000        

จังหวัดตาก เบอร์โทร เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านบริษัท บญศิริค้าวัสดุ จำกัด ที่อยู่

เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 2    ถนน บางสะพาน-หนองทัดไทย    ตำบล บางสะพาน    อำเภอ บางสะพานน้อย    ประจวบคีรีขันธ์    77170

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เบอร์โทร 0-3269-9512 เบอร์แฟกซ์ 0-3269-9513
ชื่อร้านบริษัท พี.เอส.ซี.ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น ที่อยู่

เลขที่ 94/1 หมู่ที่ 1        ตำบล เขาน้อย    อำเภอ ปราณบุรี    ประจวบคีรีขันธ์    77120

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เบอร์โทร 0-3262-3126 เบอร์แฟกซ์ 0-3262-3127
ชื่อร้านร้าน มารวยวัสดุก่อสร้าง ที่อยู่

เลขที่ 71 หมู่ที่ 1    ถนน เพชรเกษม    ตำบล ไชยราช    อำเภอ บางสะพานน้อย    ประจวบคีรีขันธ์    77170

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เบอร์โทร 0-3269-4555 เบอร์แฟกซ์ 0-3269-4545
ชื่อร้านหจก. ชุมแสงคอนกรีต (1993) ที่อยู่

เลขที่ 33    ถนน เพชรเกษม-ชายทะเล    ตำบล กำเนิดนพคุณ    อำเภอ บางสะพาน    ประจวบคีรีขันธ์    77140

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เบอร์โทร 0-3269-2334-5 เบอร์แฟกซ์ 0-3269-1649
ชื่อร้านหจก. บ้านกรูด วัสดุ ที่อยู่

เลขที่ 40 หมู่ที่ 8        ตำบล ธงชัย    อำเภอ บางสะพาน    ประจวบคีรีขันธ์    77190

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เบอร์โทร 0-3269-5426 เบอร์แฟกซ์ 0-3269-5293
ชื่อร้านร้าน โง้วหยูเฮงวัสดุภัณฑ์ ที่อยู่

เลขที่ 2/6 หมู่ที่ 5        ตำบล ห้วยยาง    อำเภอ ทับสะแก    ประจวบคีรีขันธ์    77130

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เบอร์โทร 0-3257-4456 เบอร์แฟกซ์ 0-3281-5107
ชื่อร้านหจก. ปิยะภัณฑ์บ้านวัสดุ ที่อยู่

เลขที่ 83/2 หมู่ที่ 5        ตำบล แม่รำพึง    อำเภอ บางสะพาน    ประจวบคีรีขันธ์    77140

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เบอร์โทร 0-3269-1421 เบอร์แฟกซ์ 0-3269-1421
ชื่อร้านหจก. กิตติวัฒนาค้าวัสดุ ที่อยู่

เลขที่ 504/2    ถนน เพชรเกษม    ตำบล เกาะหลัก    อำเภอ เมือง    ประจวบคีรีขันธ์    77000

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เบอร์โทร 0-3260-3694 เบอร์แฟกซ์ 0-3260-3872
ชื่อร้านร้าน เหล่าวัฒนาค้าวัสดุ ที่อยู่

เลขที่ 252/1    ถนน เพชรเกษม    ตำบล หัวหิน    อำเภอ หัวหิน    ประจวบคีรีขันธ์    77110

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เบอร์โทร 0-3251-1515 เบอร์แฟกซ์ 0-3253-2356
ชื่อร้านหจก. สิรณัฐการค้า ที่อยู่

เลขที่ 146 หมู่ 4        ตำบล หินเหล็กไฟ    อำเภอ หัวหิน    ประจวบคีรีขันธ์    77120

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เบอร์โทร 0863296138 เบอร์แฟกซ์ 0-3257-6287
ชื่อร้านบริษัท หาดสมบูรณ์วัสดุ จำกัด ที่อยู่

เลขที่ 123 หมู่ที่ 6    ถนน เพชรเกษมชายทะเล    ตำบล กำเนิดนพคุณ    อำเภอ บางสะพาน    ประจวบคีรีขันธ์    77140

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เบอร์โทร 0-3269-1107 เบอร์แฟกซ์ 0-3269-1969
ชื่อร้านหจก. จรูญวรรณก่อสร้าง 1997 ที่อยู่

เลขที่ 1 หมู่ที่ 3    ถนน เพชรเกษม    ตำบล อ่างทอง    อำเภอ ทับสะแก    ประจวบคีรีขันธ์    77130

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เบอร์โทร 0-3255-6181 เบอร์แฟกซ์ 0-3255-6182
ชื่อร้านหจก. บางสะพานน้อยวัสดุก่อสร้าง ที่อยู่

เลขที่ 81/4 หมู่ที่ 5    ถนน เพชรเกษม-ปากคลอง    ตำบล บางสะพาน    อำเภอ บางสะพานน้อย    ประจวบคีรีขันธ์    77170

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เบอร์โทร 0-3269-9170 เบอร์แฟกซ์0-3269-9170
ชื่อร้านหจก. กลิ่นศรี ซีแพค ที่อยู่

เลขที่ 75/2 หมู่ที่ 4    ถนน เพชรเกษม    ตำบล อ่าวน้อย    อำเภอ เมือง    ประจวบคีรีขันธ์    77000

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เบอร์โทร 0-3281-1247 เบอร์แฟกซ์ 0-3281-1282