ชื่อร้าน ที่อยู่ จังหวัด เบอร์โทร เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด(สาขาหาดใหญ่) ที่อยู่

เลขที่ 1119 หมู่ที่ 1        ตำบล ควนลัง    อำเภอ หาดใหญ่    สงขลา    90110

จังหวัดสงขลา เบอร์โทร 0-7480-0400 เบอร์แฟกซ์ 0-7480-0401
ชื่อร้านบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด(สาขาสุราษฎร์ธานี) ที่อยู่

เลขที่ 43 หมู่ที่ 1        ตำบล ท่าทองใหม่    อำเภอ กาญจนดิษฐ์    สุราษฎร์ธานี    84290

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เบอร์โทร 0-7796-1400 เบอร์แฟกซ์ 0-7796-1401
ชื่อร้านบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด(สาขาภูเก็ต) ที่อยู่

เลขที่ 46/13 หมู่ที่ 5        ตำบล ศรีสุนทร    อำเภอ ถลาง    ภูเก็ต    83110 

จังหวัดภูเก็ต เบอร์โทร เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด(สาขาตรัง) ที่อยู่

เลขที่ 7/4 หมู่ที่ 7        ตำบล บ้านโพธิ์    อำเภอ เมืองตรัง    ตรัง    92000  

จังหวัดตรัง เบอร์โทร 0-2101-7777 เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด(สาขาภูเก็ต 1) ที่อยู่

เลขที่ 79 หมู่ที่ 5        ตำบล วิชิต    อำเภอ เมืองภูเก็ต    ภูเก็ต    83000 

จังหวัดภูเก็ต เบอร์โทร 0-7660-0800 เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านหจก. สตูลวัสดุภัณฑ์ ที่อยู่

เลขที่ 59/7-14    ถนน ศุลกานุกูล    ตำบล พิมาน    อำเภอ เมือง    สตูล    91000

จังหวัดสตูล เบอร์โทร 0-7473-1111 เบอร์แฟกซ์ 0-7472-1444
ชื่อร้านบริษัท ช. สตูล วัสดุก่อสร้าง 2004 จำกัด ที่อยู่

เลขที่ 221 หมู่ที่ 1      ตำบล ทุ่งนุ้ย    อำเภอ ควนกาหลง    สตูล    91130

จังหวัดสตูล เบอร์โทร 0-7479-7440-2 เบอร์แฟกซ์ 0-7479-7440
ชื่อร้านร้าน พีเฮ้าส์ วัสดุก่อสร้าง ที่อยู่

เลขที่ 220/4    ถนน กาญจนวนิช    ตำบล สะเดา    อำเภอ สะเดา    สงขลา    90120

จังหวัดสงขลา เบอร์โทร 0-7441-1916 เบอร์แฟกซ์ 0-7441-1916
ชื่อร้านหจก. อังเจียมอะลูมิเนียม ที่อยู่

เลขที่ 620    ถนน รัถการ    ตำบล หาดใหญ่    อำเภอ หาดใหญ่    สงขลา    90110

จังหวัดสงขลา เบอร์โทร 0-7426-2860 เบอร์แฟกซ์ 0-7436-7340
ชื่อร้านร้าน ช. ท่าบอนค้าไม้ ที่อยู่

เลขที่ 97/3 หมู่ที่ 3    ถนน สงขลา-นครศรี    ตำบล ท่าบอน    อำเภอ ระโนด    สงขลา    90140

จังหวัดสงขลา เบอร์โทร 08-1897-5030 เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านหจก. ระโนดจักรกลและวัสดุก่อสร้าง ที่อยู่

เลขที่ 17/6 หมู่ที่ 6     ตำบล ปากแตระ    อำเภอ ระโนด    สงขลา    90140

จังหวัดสงขลา เบอร์โทร 0-7439-2324 เบอร์แฟกซ์ 0868730924
ชื่อร้านร้าน จะนะค้าไม้ ที่อยู่

เลขที่ 21/5 หมู่ที่ 6       ตำบล ป่าชิง    อำเภอ จะนะ    สงขลา    90130

จังหวัดสงขลา เบอร์โทร 0-7420-7458-9 เบอร์แฟกซ์ 0-7420-7458
ชื่อร้านบริษัท สุนทรภัณฑ์การก่อสร้าง จำกัด ที่อยู่

เลขที่ 123 หมู่ที่ 4    ถนน สงขลา-นาทวี    ตำบล นาทวี    อำเภอ นาทวี    สงขลา    90160

จังหวัดสงขลา เบอร์โทร 0-7437-1500-2 เบอร์แฟกซ์ 0-7437-3444
ชื่อร้านหจก. ศิลปชัยคอนกรีต ที่อยู่

เลขที่ 1 หมู่ที่ 4    ตำบล เขารูปช้าง    อำเภอ เมือง    สงขลา    90000

จังหวัดสงขลา เบอร์โทร 0-7433-6169 เบอร์แฟกซ์ 0-7433-6169
ชื่อร้านหจก. สามัคคี(เส่งเฮงฮวด)วัสดุก่อสร้าง ที่อยู่

เลขที่ 251/5    ถนน ศุภสารรังสรรค์    ตำบล หาดใหญ่    อำเภอ หาดใหญ่    สงขลา    90110

จังหวัดสงขลา เบอร์โทร 0-7423-5197 เบอร์แฟกซ์0-7423-2395
ชื่อร้านร้าน ชุมพลค้าไม้ ที่อยู่

เลขที่ 44/2  หมู่ที่ 7       ตำบล ชุมพล    อำเภอ สทิงพระ    สงขลา    90190

จังหวัดสงขลา เบอร์โทร 0-7430-4164 เบอร์แฟกซ์ 0-7430-5029
ชื่อร้านหจก. ลือปิยะพาณิชย์ ที่อยู่

เลขที่ 82/1 หมู่ที่ 2    ถนน ราษฎร์รักษ์    ตำบล บ้านนา    อำเภอ จะนะ    สงขลา    90130

จังหวัดสงขลา เบอร์โทร 0-7443-1155 เบอร์แฟกซ์ 0-7420-7396
ชื่อร้านหจก. พรเทพซีแพค ที่อยู่

เลขที่ 816 หมู่ที่ 3    ถนน เลี่ยงเมือง (สายเอเซีย)    ตำบล ควนลัง    อำเภอ หาดใหญ่    สงขลา    90110

จังหวัดสงขลา เบอร์โทร 0-7425-8445 เบอร์แฟกซ์ 0-7425-8445
ชื่อร้านหจก. ฉ้ายพานิช ที่อยู่

เลขที่ 608 หมู่ที่ 2    ถนน กาญจนวนิช    ตำบล พะวง    อำเภอ เมืองสงขลา    สงขลา    90000

 

จังหวัดสงขลา เบอร์โทร 0-7433-3946 เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านร้าน พูนผล ที่อยู่

เลขที่ 74/111 หมู่ที่ 1  ตำบล ยะรม    อำเภอ เบตง    ยะลา    95110

จังหวัดยะลา เบอร์โทร 0-7323-2217 เบอร์แฟกซ์ 0-7323-2217