ชื่อร้าน ที่อยู่ จังหวัด เบอร์โทร เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านXaychaLeun Export-Import Company ที่อยู่

126/1  Ban NaLao, Sisavangvong Road
Muong Kaisone Phomvihan, Savannakhet Province, LAOS

จังหวัด เบอร์โทร856-04-1212515 เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านKhong Sedon Import and Export ที่อยู่

Processes Remain The Same Limit
Khongnakon Village,13 street, Khongsedon
Salavan, LAO PDR.

จังหวัด เบอร์โทร856-20-344111111 เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านBS Inter Trade Imp-Exp Co.,LTD ที่อยู่

Bann Nonbuakham, Takhake City
Khammoun Province, LAO PDR.

จังหวัด เบอร์โทร856-05-1212116 เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านSoukphonsay Construction Material ที่อยู่

06 Phonchai ,13 Tai Rd
Ampor Pakson,Bolikhamxay Province, LAOS P.D.R.

จังหวัด เบอร์โทร856-02-055652020 เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านPhanomphone Import - Export Co.,LTD ที่อยู่

 46, Souksavah village, Thakhak District
 Khammouan Province, LAOS P.D.R.

จังหวัด เบอร์โทร856-20-5550442 เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านVongvalin Import-Export Co.,LTD ที่อยู่

226, 13 Rd, Phonesaart Village
Thakhak District, Khammouan Province, LAOS P.D.R.

จังหวัด เบอร์โทร856-02-077755377 เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านNang Deun construction ที่อยู่

106, 13 Tai Rd, Banpaungsawan
Meonglakhonpeng, LAO PDR.

จังหวัด เบอร์โทร856-20-2310021 เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านJongrauy Construction ที่อยู่

Moo 12,13south street, Bannphonxainoeu
Ampor Pakxan,Bolikhamxai Province, LAOS P.D.R.

จังหวัด เบอร์โทร856-20-55852292 เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านRongnganprakobrodtaina ที่อยู่

Bann Huiynagli, Takhake, Kham Moun Province ,LAOS P.D.R.

จังหวัด เบอร์โทร856-42-511-168 เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านSouvanny Home Center Public Company ที่อยู่

Unit 22 Ban Phontongsavat,Phontong Rd,
Chanthabouly,Vientiane, Lao PDR.

จังหวัด เบอร์โทร856-21212376
856-21-41564
เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านPhetvilay ที่อยู่

No.2, 13 South Road, Ban Koksivilay, Xaythany District, Vientiane, Lao PDR.

จังหวัด เบอร์โทร856-02-023484111 เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านPhatthana Import - Export Co.,Ltd ที่อยู่

8 Moo 1 Ban Huaysaitai, Huaysai, Borkaew  Province, Lao PDR.

จังหวัด เบอร์โทร856-84-211171 เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านBoonmee Karnkachaidan Imp-Exp Co.,LTD ที่อยู่

166 Bann Chanakamtai, Chanakamtai, Vientiane,
Lao PDR.

จังหวัด เบอร์โทร856-02-360012 เบอร์แฟกซ์
ชื่อร้านPhetchaleun Trading Imp-Exp Co.,LTD ที่อยู่

13 Tai Road, Ban Don Noon, Xaythani District, Vientiane, Lao PDR.

จังหวัด เบอร์โทร856-20-551899 856-20-28115000 เบอร์แฟกซ์