หลังคาลอนคู่ตราห้าห่วง "ไม่มีแร่ใยหิน" นวัตกรรมระดับสากล ทันสมัย ปลอดภัยต่อสุขภาพ และการใช้งาน ยิ่งไปกว่านั้น หลังคาห้าห่วงลอนคู่ ยังมีคุณสมบัติ
► เนื้อเหนียวกว่าเดิม
► ทนทานต่อการตกกระทบ ของลูกเห็บ มากกว่าสูตรไม่มีแร่ใยหิน ถึง 3 เท่า
ซึ่งผลการทดสอบ ดังนี้

 


กระเบื้องที่มีแร่ใยหิน ถ้าเข้าสู่ร่างกาย
อาจทำให้เกิดมะเร็งและโรคปอด
อันตรายต่อสุขภาพ
 
 

หลังคาลอนคู่ มุกแพลทตินั่ม

หลังคาลอนคู่ ตราห้าห่วง มุกแพลทตินั่ม แกร่งยิ่งกว่าด้วยนาโนไฟเบอร์ ซึ่งเกิดจากเส้นใยนาโนเซลลูโลสที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมีวิศวกรรม ทำให้มีสมบัติทางกายภาพ และเชิงกลสูงกว่าเส้นใยธรรมชาติทั่วไปด้วยเหตุนี้ เมื่อนำเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตกระเบื้อง จึงทำให้กระเบื้องหลังคาลอนคู่ตราห้าห่วง มุกแพลทตินั่ม มีความแข็งแรง เหนียว และทนทานยิ่งกว่า
 
   
 

หลังคาลอนคู่ สีธรรมดา