“ชุดครอบตกแต่งหลังคา ห้าห่วง ไตรลอน"

ครอบสันหลังคาไตรลอน
ขนาด(ชม.) : 27.5x52x15.5
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 2.0
ปริมาณการใช้ : 2.3 แผ่น/ม.
ครอบสันตะเข้ไตรลอน
ขนาด(ชม.) : 27.5x52x15.5
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 2.0
ปริมาณการใช้ : 2.3 แผ่น/ม.
ครอบสันหลังคา-สันตะเข้ไตรลอน (ชิ้นเดียว)
ขนาด(ชม.) : 22.8x42.0
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 2.0
ปริมาณการใช้ : 2.3 แผ่น/ม.
ครอบสันทาง Y ไตรลอน
ขนาด(ชม.) : 38x46x12
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 1.8
ปริมาณการใช้ : 1 แผ่น/จุด

ครอบสันทาง T ไตรลอน
ขนาด(ชม.) : 39x42x11.5
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 2.1
ปริมาณการใช้ : 1 แผ่น/จุด
ครอบสี่ทาง ไตรลอน
ขนาด(ชม.) : 44x44x10
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 2.20
ปริมาณการใช้ : 1 แผ่น/จุด
ครอบเปิดจั่ว-ปิดชายตะเข้ ไตรลอน
ขนาด(ชม.) : 26x23.5x9.5
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 1.0
ปริมาณการใช้ : 1 แผ่น/จุด
ครอบตกแต่งปิดข้าง
ขนาด(ชม.) : 18x59x9
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 1.5
ปริมาณการใช้ : 2 แผ่น/จุด


ครอบตกแต่งปิดชาย
ขนาด(ชม.) : 18x59x9
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 1.8
ปริมาณการใช้ : 1 แผ่น/จุด
คัลเลอร์ สกรู ยึดแผ่นหลังคาไตรลอน
ขนาด(ชม.) : 0.95
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 1.2/กล่อง
บรรจุ : 100 ตัว/กล่อง
ปริมาณการใช้ : 1 ตัว/แผ่นหลังคาจุด
(เฉพาะแผ่นหลังคาแถวบนสุดใช้ 2 ตัว/แผ่น)
สีเก็บงานหลังคา ไตรลอน
Trilon Painting Color)
Color Series :
คูล ซีรี่ย์ (Kool Series)
เมทัลลิคพิเศษ (Metallic:Special)
เมทัลลิค (Metallic)
สีธรรมดา (Regular)
น้ำหนัก (ก.ก.) : 1.10
ปริมาณการใช์ : 6-8
แผ่นหลังคาโปร่งแสง ไตรลอน
Trilon Translucent Sheet)
รุ่น : สีขาวใส (Crystal Clear)
ขนาด : 0.12 x 50 x 120 ซม.
รุ่น : สีขาวมุก (White Pearl)
ขนาด : 0.12 x 50 x 120 ซม.
น้ำหนัก (ก.ก.) : 1.80
ปริมาณการใช์ : 2.2

ไม้ปิดกันนกเฌอร่า
สำหรับหลังคาไตรลอน
ขนาด(ชม.) : 0.8x15x300 ซม.
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 4.0 กก.แผ่น
ปริมาณการใช้ : 0.34 แผ่น/ม.
แผ่นรองใต้ครอบ ไตรลอน
ขนาด(ชม.) : 0.35.x3 ม.
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 1.95 กก./ม้วน
ปริมาณการใช้ : 2.8ม./ม้วน
แผ่นกันความร้อน ม้วนใหญ่
ขนาด(ชม.) : 1.25x60 ม.
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 9.50 กก./ม้วน
ปริมาณการใช้ : 75 ตรม./ม้วน
แผ่นกันความร้อน ม้วนเล็ก
ขนาด(ชม.) : 1.25x20 ม.
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 4.0 กก./ม้วน
ปริมาณการใช้ : 25 ตรม./ม้วน

แผ่นปิดเชิงชาย ไตรลอน
ขนาด(ชม.) : 0.17x10x48.5 ซม.
น้ำหนัก/หน่วย(กก.) : 1.0 กก.ต่อกล่อง
บรรจุ : 10 แผ่น/ต่อกล่อง
ปริมาณการใช้ : 2.2 แผ่น/ม.
สกรูคลาส 3 สำหรับอาคารอินดัสเรียล
ขนาด : 110 มม.
น้ำหนัก : 2.20 กก./กล่อง
บรรจุ : 100 ตัว/กล่อง
ปริมาณการใช้ : 1 ตัว/หลังคา 1 แผ่น
(เฉพาะแผ่นหลังคาแถวบนสุดใช้ 2 ตัว/แผ่น)