“ชุดครอบหลังคา ห้าห่วง ลอนคู่" (มาตรฐาน)

ครอบมุมลอนคู่
ขนาด : 50 X45 ซม. 10 องศา
น้ำหนัก (ก.ก.) : 2.00
CLOSE FITTING
น้ำหนัก (ก.ก.) : 2.50
ขนาด : 50 X45 ซม. 15 องศา
ANGLE RIDGE
น้ำหนัก (ก.ก.) : 2.50
ขนาด : 50 X45 ซม. 20 องศา
ปริมาณการใช์ : 2.2 แผ่น/ความยาว 1
ครอบปรับมุมลอนคู่ (ตัวบน-ตัวล่าง)
ขนาด : 57X29 cm.ตัวบน
น้ำหนัก (ก.ก.) : 2.00
TWO PIECES
ขนาด : 57X29 cm.ตัวล่าง
น้ำหนัก (ก.ก.) : 2.00
ADJUSTABLE RIDGE
ขนาด : ตัวบน / ตัวล่าง
ปริมาณการใช์ : ใช้ร่วมกัน ตัวบน-ตัวล่าง
2 คู่ / ความยาว 1
ครอบตะเข้ลอนคู่ (ตัวบน-ตัวล่าง)
ขนาด : 78 X 30 cm. ตัวบน
น้ำหนัก (ก.ก.) : 3.0
HIP RIDGE
ขนาด : 78 X 28 cm. ตัวล่าง
น้ำหนัก (ก.ก.) : 2.70
ขนาด : ตัวบน / ตัวล่าง
ปริมาณการใช์ : ใช้ร่วมกัน ตัวบน-ตัวล่าง
2 คู่ / ความยาว 1
ครอบชนฝาลอนคู่
ขนาด : 50 X 20 X 10cm.ซ / ข
น้ำหนัก (ก.ก.) : 1.2
APRON FLANCE
ขนาด : 78 X 28 cm. ตัวล่าง
น้ำหนัก (ก.ก.) : 1.2
ปริมาณการใช์ : 2.2 แผ่น/ความยาว 1 ม.

ครอบเพิงแหงนลอนคู่
EAVE RIDGE
ขนาด : 50 X 15 X 15 ซม.
น้ำหนัก (ก.ก.) : 1.6
ปริมาณการใช์ : 2.2 แผ่น/ความยาว 1
ครอบสามทางตัวที
THREE CORNER T
HIP RIDGE
ขนาด : 15, 17, 20, 25, 30 องศา
น้ำหนัก (ก.ก.) : 2.0, 1.7, 1.9
ปริมาณการใช์ : 1
ครอบสามทางตัววาย
THREE CORNER Y
HIP RIDGE
ขนาด : 15, 17, 20, 25, 30 องศา
น้ำหนัก (ก.ก.) : 2.0, 1.7,
ปริมาณการใช์ : 1
ไม้ปิดกันนกสำหรับหลังคาห้าห่วง ลอนคู่ ลายสัก
Eave Plank for Roman Tile)
ขนาด : 0.80 x 15 x 300 ซม.
น้ำหนัก (ก.ก.) : 3.50
ปริมาณการใช์ : 0.34

ไม้ปิดกันนกสำหรับหลังคาห้าห่วง ลอนคู่ ลายสัก สีแดงมะฮอกกานี
ขนาด : 0.80 x 15 x 300 ซม.
น้ำหนัก (ก.ก.) : 3.50
ปริมาณการใช์ : 0.34