หลังคา

ห้าห่วง จากผู้ผลิตวัสดุมุงหลังคาชั้นนำของประเทศกว่า 45 ปี มุ่งสู่ผู้ผลิตวัสดุทดแทนไม้ภายใต้นโยบายสีเขียว (Green Policy) ด้วยกระบวนการผลิตจากโรงงานอันทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำให้สินค้ามีคุณภาพด้วยคุณสมบัติเฉพาะ ทั้งในเรื่องความสวยงาม และแข็งแรงทนทาน อายุใช้งานยาวนาน ทน หายห่วง

ไตรลอน

กระเบื้องหลังคาไตรลอนห้าห่วง เอกลักษณ์เฉพาะด้วยรูปลอนคลื่นแบบ 3 ลอน ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์ ปราศจากแร่ใยหิน ลดความเสี่ยงให้เกิดมะเร็งปอด ปลอดภัย แข็งแรง ทนทาน ทนต่อสภาพอากาศได้เป็นอย่างดี ด้วยมาตรฐานมอก. 1407-2540 กระเบื้องสีสวย เนื้อสีแน่น ยึดเกาะสีได้ดี ทำให้อายุใช้งานยาวนาน ทน หายห่วง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้มาตรฐานระดับสากล

ลอนคู่

ผู้ผลิตวัสดุมุงหลังคาชั้นนำของประเทศกว่า 45 ปี กระเบื้องหลังคาห้าห่วง ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์ ปราศจากแร่ใยหิน ลดความเสี่ยงให้เกิดมะเร็งปอด ปลอดภัย แข็งแรง ทนทาน ทนต่อสภาพอากาศได้เป็นอย่างดี ด้วยมาตรฐานมอก. 1407-2540 กระเบื้องสีสวย เนื้อสีแน่น ยึดเกาะสีได้ดี ทำให้อายุใช้งานยาวนาน ทน หายห่วง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้มาตรฐานระดับสากล