Skip to main content
ลอนคู่
ลอนคู่
ลอนคู่
ลอนคู่

ผู้ผลิตวัสดุมุงหลังคาชั้นนำของประเทศกว่า 45 ปี กระเบื้องหลังคาห้าห่วง ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์ ปราศจากแร่ใยหิน ลดความเสี่ยงให้เกิดมะเร็งปอด ปลอดภัย แข็งแรง ทนทาน ทนต่อสภาพอากาศได้เป็นอย่างดี ด้วยมาตรฐานมอก. 1407-2540 กระเบื้องสีสวย เนื้อสีแน่น ยึดเกาะสีได้ดี ทำให้อายุใช้งานยาวนาน ทน หายห่วง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้มาตรฐานระดับสากล

ไตรลอน

กระเบื้องหลังคาไตรลอนห้าห่วง เอกลักษณ์เฉพาะด้วยรูปลอนคลื่นแบบ 3 ลอน ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์ ปราศจากแร่ใยหิน ลดความเสี่ยงให้เกิดมะเร็งปอด ปลอดภัย แข็งแรง ทนทาน ทนต่อสภาพอากาศได้เป็นอย่างดี ด้วยมาตรฐานมอก. 1407-2540 กระเบื้องสีสวย เนื้อสีแน่น ยึดเกาะสีได้ดี ทำให้อายุใช้งานยาวนาน ทน หายห่วง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้มาตรฐานระดับสากล

ไตรลอน

ลอนคู่

ผู้ผลิตวัสดุมุงหลังคาชั้นนำของประเทศกว่า 45 ปี กระเบื้องหลังคาห้าห่วง ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์ ปราศจากแร่ใยหิน ลดความเสี่ยงให้เกิดมะเร็งปอด ปลอดภัย แข็งแรง ทนทาน ทนต่อสภาพอากาศได้เป็นอย่างดี ด้วยมาตรฐานมอก. 1407-2540 กระเบื้องสีสวย เนื้อสีแน่น ยึดเกาะสีได้ดี ทำให้อายุใช้งานยาวนาน ทน หายห่วง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้มาตรฐานระดับสากล

ลอนคู่

บทความที่เกี่ยวข้อง