บริษัท กระเบื้องหลังคาไทย จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 409/148 หมู่ที่ 11 ตำบล หาดคำ อำเภอ เมืองหนองคาย หนองคาย 43000
ติดต่อ : 0-4241-4747