ร้าน เพชรสตีล ฮาร์ดแวร์

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 188 หมู่ที่ 5 ถนน เพชเกษม ตำบล เขาย้อย อำเภอ เขาย้อย เพชรบุรี 76140
ติดต่อ : 0-3243-9181