บริษัท พีเอ อลูมินั่ม บ่อวิน จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 293/4 หมู่ที่ 3 ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา ชลบุรี 20110
ติดต่อ : 08-1715-8651