บริษัท อยู่เตก จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 62/5,13 หมู่ที่ 1 ตำบล ทับปุด อำเภอ ทับปุด พังงา 82180
ติดต่อ : 08-1978-0702