ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณีวัสดุก่อสร้าง

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 187/1 หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านมาง อำเภอ เชียงม่วน พะเยา 56160
ติดต่อ : 0-5449-5161