บริษัท อุ้ยเซ้งคอนสตรัคชั่น จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 397/1 หมู่ที่ 3 ตำบล นครไทย อำเภอ นครไทย พิษณุโลก 65120
ติดต่อ : 0-5538-9604