บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) - เชียงใหม่

สำนักงานใหญ่