บริษัท วังไผ่โลหะภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 18/18,18/19,18/20 หมู่ที่ 3 ตำบล วังไผ่ อำเภอ เมืองชุมพร ชุมพร 86000
ติดต่อ : 0-7757-6546