บริษัท ช.โฮม จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 77 หมู่ที่ 14 ถนน พหลโยธิน ตำบล ลี้ อำเภอ ลี้ ลำพูน 51110
ติดต่อ : 0-5397-9669