ห้างหุ้นส่วนจำกัด หย่งหมิงการก่อสร้าง

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 220 หมู่ที่ 8 ตำบล วังซ้าย อำเภอ วังเหนือ ลำปาง 52140
ติดต่อ : 09-1852-8411