บริษัท เพื่อนวัสดุการช่าง และ การโยธา จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 345/6 หมู่ที่ 3 ตำบล ในเมือง อำเภอ พิชัย อุตรดิตถ์ 53120
ติดต่อ : 08-1792-3121