ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคน ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 52/135 หมู่ที่ 3 ตำบล บางหญ้าแพรก อำเภอ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
ติดต่อ : 09-1897-8965