บริษัท เค.เอส.วัสดุก่อสร้าง จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 54 หมู่ที่ 2 ตำบล เขาพนม อำเภอ เขาพนม กระบี่ 81140
ติดต่อ : 08-9469-3567