ไชยโรจน์วัสดุ

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 99 หมู่ที่ 17 ตำบล หนองโสน อำเภอ สามง่าม พิจิตร 66140
ติดต่อ : 08-4821--4191