บริษัท ฒิลา ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 72 หมู่ที่ 3 ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง เชียงใหม่ 50110
ติดต่อ : 0-5338-2758