บริษัท ภูเก็ตอันดามัน-วัสดุภัณฑ์ จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 64/179 หมู่ที่ 3 . ตำบล รัษฎา อำเภอ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
ติดต่อ : 08-1535-4344