บริษัท แก้วทีวี การไฟฟ้า จำกัด

สาขา

เลขที่ 123/5 ถนน อ่าวลึก-พระแสง ตำบล ปลายพระยา อำเภอ ปลายพระยา กระบี่ 81160
ติดต่อ : 09-5269-1133