ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ชลธิศ ก่อสร้าง

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 111/185 หมู่ที่ 3 ตำบล บางหญ้าแพรก อำเภอ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
ติดต่อ : 08-1664-7896