พี.อาร์.วัสดุภัณฑ์

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 42 หมู่ที่ 2 ตำบล พังกาญจน์ อำเภอ พนม สุราษฎร์ธานี 84250
ติดต่อ : 09-1825-6511