ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมททัลซิตี้ 89

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 14 หมู่ที่ 5 ถนน พระยาเมือง ตำบล รูสะมิแล อำเภอ เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
ติดต่อ : 073-334493