บริษัท พลอยรุ่งกิจวัสดุภัณฑ์ จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 534 หมู่ที่ 1 ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อพลอย กาญจนบุรี 71160
ติดต่อ : 0-3458-1133