บริษัท พีเอ อลูมินั่ม แกลง จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 16/3 หมู่ที่ 3 ตำบล วังหว้า อำเภอ แกลง ระยอง 21110