บริษัท ซี.เอ็ม.เมทัล แอนด์ แมททีเรียล จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 10/23 หมู่ที่ 7 ตำบล คลองสาม อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี 12120
ติดต่อ : 09-3616-2645