หจก. บีเอ็ม แอนด์ เบนซ์ ค้าวัสดุ(อยุธยา)

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 8 หมู่ที่ 6 ตำบล ขยาย อำเภอ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
ติดต่อ : 09-5805-4651