บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาบางแสน)

สาขา

เลขที่ 87 หมู่ที่ 4 ตำบล ห้วยกะปิ อำเภอ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130