บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาเมกาโฮม-หาดใหญ่

สาขา

เลขที่ 89 หมู่ที่ 1 ถนน เลี่ยงเมือง (สายเอเซีย) ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ติดต่อ : 08-8399-2789