หจก. แสงทองสหกิจ

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 359/1 ถนน บุญวาทย์(ฉัตรไชย) ตำบล สวนดอก อำเภอ เมืองลำปาง ลำปาง 52100
ติดต่อ : 0-5432-3003