หจก. ภู่พิสิฐพาณิชย์

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 299 หมู่ที่ 14 . ตำบล ข่วงเปา อำเภอ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
ติดต่อ : 0-5334-1088