ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิ้นเซ่งเชียง

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 111/12 หมู่ 3 . ตำบล ป่าเซ่า อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
ติดต่อ : 0-5541-1306