หจก. พะเยาสามารถพาณิชย์

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ถนน พิศาล ตำบล หย่วน อำเภอ เชียงคำ พะเยา 56110
ติดต่อ : 0-5445-1615