หจก. พิบูลย์กิจวัสดุ

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 74/23 ถนน ประตูชัย ตำบล เวียง อำเภอ เมืองพะเยา พะเยา 56000
ติดต่อ : 0-5443-1577