หจก. แสงเพชรพิจิตร

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 112 หมู่ที่ 1 ถนน เขาทราย-วังทอง ตำบล วังทรายพูน อำเภอ วังทรายพูน พิจิตร 66180
ติดต่อ : 0-5669-5152