หจก. สหะชัยคอนกรีต

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 64-67 หมู่ที่ 3 ถนน คชเสนีย์ ตำบล ลำนารายณ์ อำเภอ ชัยบาดาล ลพบุรี 15130
ติดต่อ : 0-3646-1212