บริษัท ต.แสงชัยชุมแพ (1985) จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 111/1 หมู่ที่ 3 ถนน ชุมแพ-ภูเขียว ตำบล ไชยสอ อำเภอ ชุมแพ ขอนแก่น 40130
ติดต่อ : 0-4331-2114