บริษัท วิชชาภัณฑ์ชลบุรี จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 9/2 หมู่ที่ 4 ถนน สุขุมวิท ตำบล ห้วยกะปิ อำเภอ เมือง ชลบุรี 20130
ติดต่อ : 0-3838-5691