บริษัท โอ.เอส.คอนสทรัคชั่น จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 45/2 หมู่ที่ 10 ถนน พัทยาใต้ ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง ชลบุรี 20260
ติดต่อ : 0-3842-4770