บริษัท เจนกิจ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 11/6 หมู่ที่ 2 ถนน เทพกระษัตรี ตำบล รัษฎา อำเภอ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
ติดต่อ : 0-7621-6344