หจก. ปัตตานี ไม้นครใต้

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 98/25-26 ถนน ยะรัง ตำบล จะบังติกอ อำเภอ เมือง ปัตตานี 94000
ติดต่อ : 0-7334-9163